افراد خوداشتغال می توانند بر اساس موارد زیر تا شش (۶) امتیاز برای سازگاری کسب کنند:
فاکتور تطبیق پذیریتوضیحاتامتیاز
سطح تحصیلات همسر● دیپلم متوسطه (دبیرستان) یا کمتر: صفر امتیاز
● مدرک یک ساله دیپلم، گواهی آموزش، کار آموزی یا مدرک دانشگاهی و حداقل ۱۲ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن: ۳ امتیاز
● دیپلم دو یا سه ساله، گواهی آموزش، کار آموزی یا مدرک دانشگاهی و حداقل ۱۴ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن: ۴ امتیاز
مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا و حداقل ۱۷ سال تحصیلات تمام وقت یا معادل آن: ۵ امتیاز
۵-۳
داشتن سابقه کاری در کانادامتقاضی یا همسر حداقل یک سال کار تمام وقت با مجوز کار معتبر در کانادا انجام داده باشد.۵
داشتن سابقه تحصیل در کانادامتقاضی یا همسر حداقل به مدت دو سال یک برنامه تحصیلی تمام وقت را در یک مؤسسه فوق متوسطه در کانادا به پایان رسانده است. متقاضی باید این کار را پس از ۱۷ سالگی و با مجوز تحصیل معتبر انجام داده باشد.
توجه: برای کسب این امتیازات نیازی به اخذ مدرک یا دیپلم در این دو سال تحصیلی نیست.
۵
داشتن اقوام در کانادایکی از بستگان متقاضی یا همسر (والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، فرزند، نوه، خواهر و برادر، عمه یا عمو، خاله یا دایی، خواهرزاده یا برادرزاده) شهروند یا مقیم دائم کانادا است.۵