• ارائه یک نسخه کپی از تمامی صفحات پاسپورت با اعتباری برابر با مدت زمان اقامت در کانادا در زمان تحصیل متقاضی در این کشور
 • شناسنامه و سایر مدارک هویتی همسر به همراه ترجمه آن ها
 • نامه ی تمکن مالی یا گردش حساب چهار ماهه (بهتر است همسر فرد نیز مدارک تمکن مالی خود را ارائه کند)
 • مدارک پیشنهاد کار از سوی کارفرمای کانادایی (در صورت اقدام برای مجوز کار آزاد یا Open Work Permit)
 • پرینت حسابی که نشان دهنده گردش درآمد ماهیانه فرد می باشد
 • تکمیل و تایید فرم درخواست ویزا
 • تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی
 • دو قطعه عکس پاسپورتی با پس زمینه سفید در ابعاد ۳.۵ × ۴.۵
 • ارائه ترجمه سند ملکی
 • ارائه ترجمه مدرک شغلی (صاحبان یا دارندگان کسب و کار می توانند جواز کسب خود را ارائه دهند و کارمندان نیز می توانند نامه ی اشتغال به همراه فیش حقوقی خود را ارائه کنند.
 • ارائه مدارک دعوت نامه
 • ترجمه سند ازدواج با مهر تایید وزارت دادگستری (در صورتی که همسران به همراه یکدیگر و همزمان اقدام می کنند)
 • فرم تکمیل شده ی اطلاعات هویتی و خانوادگی به همراه درخواست ویزای همراه برای همسر
 • ارائه تاریخچه ی سفر شامل تمامی ویزاهای موجود در پاسپورت های منقضی شده ی قبلی