• گذرنامه با اعتباری برابر با مدت زمان اقامت فرزند دانشجو در کانادا که برابر است با زمان پایان تحصیل والدین وی در این کشور
  • اسناد و مدارک نشان دهنده ی پذیرش از سوی یکی از مراکز آموزشی واجد شرایط و معتبر در کانادا برای فرزند متقاضی
  • مدارک شناسایی و هویتی فرزندان و پدر و مادر یا سرپرست وی به همراه ترجمه آن ها
  • دو قطعه عکس برای گذرنامه با پس زمینه سفید و با ابعاد ۳.۵ × ۴.۵
  • تکمیل کردن تمامی فرم های اطلاعات هویتی و خانوادگی به همراه تکمیل درخواست ویزای همراه دانشجویی و ارائه آن ها به اداره مهاجرت کانادا
  • ارائه اسناد و مدارک نشان دهنده ی تاریخچه ی سفر به همراه تمامی ویزاهای موجود در گذرنامه های منقضی شده ی قبلی
  • اسناد و مدارک تمکن مالی از سوی والدین یا سرپرست قانونی
  • اسناد و مدارک نشان دهنده ی رضایت والدین که در این سفر فرزندشان را همراهی نمی کنند. در صورتی که فقط یکی از والدین فرزندشان را همراهی می کنند.