علاوه بر سفارت کانادا در ترکیه، برای انجام انگشت نگاری می توانید به سفارت کانادا در گرجستان نیز مراجعه کنید.

  •   نشانی سفارت کانادا در تفلیس: Third Floor, Tbilisi 0108, Georgia 34 Rustaveli Avenue Honorary Consulate of Canada in Tbilisi, Georgia