دریافت پذیرش از برنامه‌های استانی کانادا (PNP) به شما امکان تقریباً قطعی برای مهاجرت می‌دهد. به منظور رسیدن به این هدف، با کمک وکلای متخصص وبسیار با تجربه، بهترین برنامه استانی که با شرایط شما هماهنگ باشد، انتخاب می‌شود.