برای کار در کانادا، شما باید در اختیار مجوزهای کار معتبر در استان‌های مختلف قرار داشته باشید. تیم وکلای متخصص وبسیار با تجربه ما در تراست، شما را در دریافت این گواهی‌نامه‌ها و گذراندن آزمون و مصاحبه‌های مربوطه راهنمایی خواهد کرد. در صورتی که امتیاز شما بیشتر از حداقل مورد نیاز در دوره‌ی امتیازدهی باشد، گام دوم برای شما در این مسیر باز خواهد شد.