همانگونه که پیش از این گفته شد، یکی از الزامات واجب برای ثبت نام در سیستم اکسپرس اینتری، داشتن سابقه کار است. در این الزامات حداقل سابقه کاری ۱ سال در نظر گرفته شده است. در قسمت زیر به امتیازات موجود برای سابقه کاری می پردازیم.  
سابقه کارامتیاز
۱ سال۹
۲ تا ۳ سال۱۱
۴ تا ۵ سال۱۳
۶ سال به بالا۱۵