حداکثر امتیازی که می توانید برای تجربه کاری در کانادا کسب کنید، ۷۰ (با همسر) و ۸۰ (بدون همسر) برای ۵ سال تجربه کاری به بالا است. سیستم امتیاز بندی برای افراد فاقد همسر در زیر بیان شده است  
سابقه کاریامتیاز
کمتر از ۱ سالصفر
۱ سال۴۰ امتیاز
۲ سال۵۳ امتیاز
۳ سال۶۴ امتیاز
۴ سال۷۲ امتیاز
۵ سال یا بیشتر۸۰ امتیاز