شما با اخذ ویزای کار کانادا به مدت ۲ سال می توانید به کانادا مهاجرت کنید. شما ۲۰ ماه فرصت دارید تا بیزنس خود را در ساسکاچوان به حالت فعال درآورید و شروع به کار کنید.

حداقل شرایط راه اندازی بیزنس در ساسکاچوان کانادا

  • حداقل CLB 4
  • داشتن ۳ سال سابقه مدیریتی در ۵ سال گذشته در خصوص کشاورزی
  • سن بین ۲۰ سال تا ۵۴ سل
  • سابقه حداقل یک بار سفر به کانادا
  • حداقل ۲۰۰ هزار دلار برای راه اندازی بیزنس در شهرهای کوچک و ۵۵۰ هزار دلار دارایی
  • حداقل ۳۰۰ هزار دلار برای راه اندازی بیزنس در شهرهای بزرگ و ۵۵۰ هزار دلار دارایی