نوا اسکوشیا، یکی از استان های خوش آب و هوای کانادا به شمار می رود و اقتصاد این استان بیشتر از طریق منابع طبیعی و کشاورزی تامین می شود. فرصت های شغلی بی شمار در این استان و فراهم بودن شرایط لازم برای راه اندازی بیزنس این استان را بسیار مهم کرده است.

حداقل شرایط راه اندازی در نوا اسکوشیا کانادا

  • داشتن حداقل دیپلم
  • حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی طی ۵ سال گذشته
  • مدرک زبان CLB 5
  • داشتن حداقل ۱۵۰ هزار دلار برای راه اندازی بیزنس و ۶۰۰ هزار دلار دارایی