راه اندازی بیزنس در انتاریو می تواند شما را به اخذ اقامت دائم برساند.

حداقل شرایط راه اندازی بیزنس در انتاریو کانادا

  • مدرک زبان CLB 4
  • داشتن ۲ سال سابقه مدیریتی طی ۵ سال گذشته
  • محدودیت سنی ندارد.
  • داشتن حداقل ۶۰۰ هزار دلار برای راه اندازی بیزنس در تورنتو و ۸۰۰ هزار دلار دارایی
  • داشتن حداقل ۲۰۰ هزار دلار برای راه اندازی بیزنس در شهرهای دیگر و ۴۰۰ هزار دلار دارایی