راه اندازی بیزنس در استان کانادا نیز شرایطی دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

حداقل شرایط راه اندازی بیزنس در یوکان کانادا

  • داشتن حداقل CLB 4
  • ۳ سال سابقه مدیریتی در ۵ سال گذشته