برنامه Work Permit Stream  مخصوص راه اندازی بیزنس در پرنس ادوارد آیلند است و شرایط را برای مهاجرت افراد ساده تر می کند.

حداقل شرایط راه اندازی بیزنس در پرنس ادوارد ایلند کانادا

  • حداقل مدرک دیپلم
  • ۳ سال سبقه مدیریتی در ۵ سال گذشته
  • سن بین ۲۱ سال تا ۵۹ سال
  • مدرک زبان CLB 5
  • حداقل دیپلم دبیرستان
  • ۱۵۰ هزار دلار برای راه اندازی بیزنس و ۶۰۰ هزار دلار دارایی