روش ها و برنامه های راه اندازی بیزنس و کارآفرینی در کبک، به ۳ دسته زیر تقسیم می شود:

شرایط کار آفرینی در کبک

  • داشتن سابقه مدیریتی، مدرک زبان و تحصیلات، امتیاز به شمار می رود.
  • ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه و ۲ میلیون دلار دارایی

شرایط خود اشتغالی در کبک

  • مدرک زبان ( امتیاز دارد)
  • اقامت در کبک
  • داشتن ۲ سال سابقه خود اشتغالی
  • سرمایه حداقل ۵۰ هزار دلار برای خود اشتغالی در مونترال و ۲۵ هزار دلار برای سایر شهرهای مونترال

شرایط شرکت در برنامه مهاجرت سرمایه گذاری به کبک

  • عدم سوء سابقه
  • زندگی در کبک
  • تمکن مالی
  • انجام آزمایشات پزشکی