• جمعیت نیوفاندلند و لابرادور کانادا: تقریبا ۵۱۵ هزار نفر
  • مرکز استان نیوفاندلند و لابرادور کانادا: سنت جونز
  • بزرگترین شهر نیوفاندلند و لابرادور کانادا: سنت جونز

صنایع اصلی نیوفاندلند و لابرادور کانادا

  • صنایع برتر در ایالت نیوفاندلند و لابرادور شامل تولید انرژی، شیلات، معدن و جنگلداری است که نشان می‌دهد این استان نیز مانند سایر استان‌های کانادا، صنایع خود را بر منابع طبیعی منطقه استوار کرده و ثروت خود را مدیون طبیعت است.
  • بیش از نیمی از سنگ آهن کل کانادا در شرقی‌ترین استان این کشور یعنی در این ایالت تولید می‌شود.
  • طبق آمار به دست آمده صنایع و خدمات، نیوفاندلند و لابرادور در دهه گذشته رشد چشمگیری به ویژه در زمینه گردشگری، بهداشت و خدمات مالی داشته و دستاوردهای قابل توجهی را تجربه کرده است.