• هزینه آزادسازی مدارک: تقریباً بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.
 • هزینه ترجمه مدارک: متغیر است و بسته به تعداد مدارک مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای هر مدرک می‌توان حدود ۲۰۰ هزار تومان را در نظر گرفت.
 • هزینه مدرک زبان: تقریباً بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار است.
 • هزینه آزمون GRE یا GMAT در صورت نیاز: تقریباً بین 220 تا 275 دلار است.
 • هزینه اپلیکیشن در دانشگاه: می‌تواند رایگان تا ۲۰۰ دلار کانادا باشد.
 • هزینه درخواست ویزای تحصیلی: حدوداً ۱۵۰ دلار است.
 • هزینه درخواست ویزای کار آزاد برای همراه: حدوداً ۱۵۵ دلار است.
 • هزینه انگشت نگاری: تقریباً ۸۵ دلار است.
 • هزینه سفر برای انگشت نگاری: تقریباً بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است.
 • هزینه پیکاپ: تقریباً بین ۹۰۰ تا یک میلیون تومان است.
 • هزینه زندگی در کانادا برای یک سال: برای یک نفر حدوداً ۱۳۳۱۰ دلار کانادا است. برای هر فرد اضافی تقریباً ۳۶۰۰ دلار محاسبه می‌شود.
 • هزینه شهریه دانشگاه: حداقل در ترمی میانگیناً بین ۷ تا ۱۰ هزار دلار است.

می توانید در صفحه ریز هزینه های تحصیل در کانادا دقیق تر و با جزئیات هزینه مهاجرت از روش تحصیل را توضیح داده ایم.