• ترجمه مدارک: وابسته به تعداد مدارک می تواند متغیر باشد؛ اما برای هر مدرک می توان ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.
  • مدرک زبان: بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار
  • هزینه درخواست ویزا: ۱۶۲۵ دلار
  • هزینه درخواست ویزا همسر: ۸۵۰ دلار
  • هزینه اقامت دائم: ۵۱۵ دلار
  • هزینه ویزای فرزندان: ۲۳۰ دلار
  • هزینه انگشت نگاری: ۸۵ دلار
  • هزینه سفر برای انگشت نگاری: ۵ الی ۱۰ میلیون تومان
  • هزینه پیکاپ: بین ۹۰۰ تا یک میلیون تومان
  • هزینه پرداختی برای شرکت سرمایه گذار: وابسته به نوع شرکت می تواند رایگان تا ۱۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشد.
  • هزینه زندگی در کانادا برای یک سال: برای یک نفر بین ۱۳۳۱۰ دلار کانادا برای هر فرد اضافی حدودا ۳۶۰۰ دلار