• ترجمه مدارک: وابسته به تعداد مدارک می تواند متغیر باشد؛ اما برای هر مدرک می توان ۲۰۰ هزار تومن در نظر گرفت.
  • مدرک زبان: بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار
  • هزینه درخواست ویزا: ۱۶۲۵ دلار
  • هزینه درخواست ویزا همسر: ۸۵۰ دلار
  • هزینه اقامت دائم: ۵۱۵ دلار
  • هزینه ویزای فرزندان: ۲۳۰ دلار
  • هزینه انگشت نگاری: ۸۵ دلار
  • هزینه سفر برای انگشت نگاری: ۵ الی ۱۰ میلیون تومان
  • هزینه پیکاپ: بین ۹۰۰ تا یک میلیون تومان
  • هزینه خرید بیزینس: بین ۱۰۰ الی ۱.۲۰۰ هزار دلار