• ترجمه مدارک: وابسته به تعداد مدارک میرتواند متغیر باشد؛ اما برای هر مدرک می توان ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.
  • هزینه درخواست ویزا: ۱۰۰ دلار
  • هزینه انگشت نگاری: ۸۵ دلار
  • هزینه سفر برای انگشت نگاری: ۵ الی ۱۰ میلیون تومان
  • هزینه پیکاپ: بین ۹۰۰ تا یک میلیون تومان
  • هزینه زندگی در کانادا: برای یک نفر بین ۱۳ الی ۱۵ هزار دلار