• ترجمه مدارک: وابسته به تعداد مدارک می تواند متغیر باشد اما برای هر مدرک می توان ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.
  • مدرک زبان: بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار
  • هزینه ویزای کاری: ۱۸۵ دلار کانادا که شامل اپلیکیشن فی ویزا ۱۵۵دلار + ۸۵ دلار هزینه بیومتریک است
  • هزینه تاییدیه وس (WES ) در صورت نیاز:245 دلار
  • هزینه انگشت نگاری:۸۵ دلار
  • هزینه سفر برای انگشت نگاری: ۵ الی ۱۰ میلیون تومان
  • هزینه پیکاپ: بین ۹۰۰ تا یک میلیون تومان