روش دیگر، شراکت در یک بیزینس بزرگ است. به این صورت است که، شرکت هایی را انتخاب می کنید که در تخصص اصلی شما فعالیت دارند. البته، دقت داشته باشید که خرید سهام در این شرکت ها، باید به این صورت باشد که حداقل ۵۱ درصد از حق سهام را خریداری کنید تا بتوانید اقامت دائم تان را از این طریق اخذ نمایید.