در صورتی که می خواهید بیزینس خودتان را در اختیار داشته باشید و برند اصلی خود را توسعه دهید، به شما پیشنهاد می کنیم که، یک بیزینس را خریداری کنید و خودتان از صفر مدیریت آن را به عهده بگیرید.