• فرصتی برای افراد دارای هوش تجاری

این برنامه برای افرادی که ذهنیت تجاری دارند و نمی خواهند سرمایه شخصی خود را در کسب و کارهای دولتی سرمایه گذاری کنند، فرصت سودآوری فراهم می کند.

  • انعطاف پذیری در انتخاب استان

برنامه خوداشتغالی فدرال به متقاضیان این امکان را می دهد تا در هر استان کانادا به جز کبک به صورت خوداشتغال مشغول به کار شوند.

  • سیستم درجه بندی مبتنی بر امتیاز

این برنامه از یک سیستم درجه بندی مبتنی بر امتیاز برای ارزیابی واجد شرایط بودن متقاضیان استفاده می کند. به این ترتیب مطمئن هستید که ارزیابی به صورت منصفانه صورت می گیرد.

  • برنامه های استانی

اگر متقاضی مایل به اقامت در یک استان خاص است، می تواند تحت جریان خوداشتغالی برنامه استانی آن استان را درخواست دهد. هر استان مجموعه ای از شرایط خود را دارد که طیف وسیعی از گزینه ها را برای متقاضیان فراهم می کند.