افرادی که در موسسه های آموزشی واجد شرایط برای دریافت PGWP در نیوفاندلند و لابرادور تحصیل می کنند، می توانند برای دریافت اقامت دائم کانادا، پس از اتمام دوره تحصیلی خود برای جریان مهاجرتی فارغ التحصیلان بین المللی اقدام کنند. البته، کسانی که قصد استفاده از این جریان مهاجرتی را داشته باشند، باید دارای یک شغل یا پیشنهاد شغلی از طرف یکی از کارفرمایانی که در استان نیوفاندلند و لابرادور سکونت دارد، دریافت کرده باشند.

لازم به توضیح است که این جریان، بخشی از برنامه گزینش استانی نیوفاندلند و لابرادور (NLPNP) به شمار می رود که خودش، یکی از برنامه های گزینش استانی در سراسر کشور کانادا می باشد. استان های مختلفی از قبیل نیوفاندلند می توانند از طریق برنامه های استانی مختلفی که در سرتاسر کانادا وجود دارد به وسیله معیارها و شاخص های مختلفی که توسط این استان ها انتخاب می شوند، اقدام به صدور اقامت دائم کانادا برای اشخاصی که واجد شرایط هستند، کنند.

مهاجرت به استان نیوفاندلند از طریق جریان فارغ التحصیلان بین المللی در نیوفاندلند، برای عده بسیار بیشتری از افراد که شما حتی می توانید تصور کنید، در دسترس و قابل استفاده است. علت این امر هم این است که فارغ التحصیلانی که دوره آموزشی یا تحصیلی خود را در هر یک از استان های سراسر کانادا (حتی به غیر از نیوفاندلند) سپری کرده باشند، ممکن است واجد شرایط برای استفاده از جریان مهاجرتی شناخته شوند. بنابراین، استفاده از این جریان فقط به کسانی که در نیوفانلند فارغ التحصیل شده باشند، محدود نیست و هر کسی که در هر یک از استان های دیگر کانادا هم تحصیل کرده باشد، می تواند واجد شرایط استفاده از این روش باشد.