یکی از استان های استثنائی کانادا که افراد نمی توانند در آن برای دریافت مجوز کار پس از تحصیل اقدام کنند، نوناووت است. دلیل این امر هم این است که هیچ موسسه واجد شرایطی در این استان وجود ندارد که افراد متقاضی بتوانند از طریق سپری کردن دوره تحصیل خود در آن، PGPW دریافت کنند. بنابراین، در صورتی که قصد دریافت Post Graduate Work Permit دارید تا از طریق آن بتوانید وارد برنامه گزینش استانی شوید و سپس، اقامت دائم کانادا را به دست بیاورید، نوناووت انتخاب خوبی برایتان نخواهد بود چرا که هیچ یک از مراکز آموزشی این استان واجد شرایط PGWP برای متقاضیان نیستند.