شما می توانید با سپری کردن دوره تحصیل خود در یکی از دانشگاه ها، کالج ها یا مراکز آموزشی دیگری که در مناطق شمال غربی کانادا قرار دارند، واجد شرایط استفاده از اجازه کار پس از تحصیل در مناطق شمال غربی کانادا شناخته شوید. این منطقه با داشتن بیش از ۱ میلیون کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی کمی بیش از ۴۰ هزار نفر، علیرغم این که جزو مناطق پرجمعیت شمالی در کشور کانادا به شمار می رود، اما وسعت بی نظیری دارد که می تواند تبدیل به یک تجربه کاری هم شود. مناطق شمال غربی کانادا دارای فرصت های مهاجرتی بسیار ارزشمند و خوبی برای متقاضیانی هستند که یک زندگی راحت و آسوده می خواهند. اما کدام یک از مراکز آموزشی این منطقه، فرصت دریافت PGWP را در اختیار افراد قرار می دهند؟ پاسخ این سوال، در جدول زیر نهفته شده است:

دانشگاهشهرواجد شرایط برای بدست آوردن PGWP
Aurora Collegeفورت اسمیتبله
Aurora Collegeاینوویکبله
Aurora Collegeیلو نایفبله
  • نکته: تمامی دانشگاه هایی که واجد شرایط برای به دست آوردن PGPW هستند، شامل مواردی می شوند که در جدول بالا ذکر شده اند. به غیر از سه دانشگاهی که در جدول بالا مشاهده می کنید، هیچ مرکز آموزشی دیگری در مناطق شمال غربی کانادا وجود ندارد که دانشجویان بتوانند با سپری کردن دوره تحصیل خود در آن، مجوز کار پس از تحصیل در مناطق شمال غربی کانادا را به دست بیاوند. بنابراین، در صورتی که فکر می کنید پس از سپری کردن دوره تحصیل خود قصد دریافت PGWP خواهید داشت، باید در هر رشته ای که تمایل دارید، در یکی از سه دانشگاه بالا در مناطق شمال غربی کانادا تحصیل کنید.