از آوریل سال ۲۰۰۸ تا کنون، دانشجویان و دانش آموزان بین المللی که در یکی از برنامه های تحصیلی واجد شرایط در یک سری از مراکز آموزشی معین در یوکان کانادا فارغ التحصیل شده باشند، قادر هستند که اجازه کار پس از تحصیل در یوکان را هم به دست بیاورند. این برنامه، اجازه کار پس از تحصیل و یا همان Post Graduate Work Permit Program (PGWPP) نام دارد. در ادامه می توانید لیست مراکز آموزشی واجد شرایط در یوکان که سپری کردن دوره تحصیل در آن ها می توان منجر به صدور PGWP برای متقاضیان شود را مشاهده کنید.

  • Alkan Air Ltd.
  • Yukon University (در شهرهای کارکراس، کارماکس، داوسون سیتی، فارو، هینس جانکشن، مایو، اولد کرو، پلی کراسینگ، راس ریور، تسلین، واتسون لیک، وایت هورس)