ما شما را به سمت ابزار Business Plan Builder هدایت می کنم. این ابزار خاص ارائه شده توسط CanadaStartups یک راه تعاملی برای کمک به شما در ایجاد یک طرح بیزنس محکم ارائه می دهد. برای اینکه بتوانید به درستی هزینه خود را تعیین کنید و هزینه راه اندازی بیزنس شخصی خود را چقدر هزینه کنید، باید یک برنامه داشته باشید.

 برای به دست آوردن سرمایه در بیزنس خود و علاقه مند کردن سرمایه گذاران، آن ها همیشه یک طرح تجاری را درخواست می کنند. آن ها می خواهند بدانند که چگونه می خواهید درآمد کسب کنید و دقیقاً چه کاری انجام می دهید. بدون یک طرح بیزنس، برای شما غیرممکن خواهد بود که متوجه شوید چقدر هزینه برای راه اندازی بیزنس شما خواهد بود. من به شدت توصیه می کنم از این ابزار استفاده کنید زیرا واقعاً به شما کمک می کند، به خصوص اگر کارآفرین مبتدی با سؤالات زیادی هستید.