آیا مهارت حرفه ای مانند حسابداری، بازاریابی، مشاوره مدیریت یا انجام تحقیقات علمی دارید؟ اگر چنین است، باید به فکر راه اندازی بیزنسی باشید که در آن دانش و تخصص خود را به عنوان سرمایه انسانی به کار گیرید.

اگر بتوانید به کسب و کارها در صرفه جویی در مالیات کمک کنید، فرآیندهای حسابداری و حقوق و دستمزد خود را ساده کنید، نقاط قوت مدیریتی خود را بهبود بخشید، یا محصولات جدیدی را نوآوری کنید، می توانید مشتریانی را پیدا کنید که برای مهارت ها و دانش خود به شما دستمزد هنگفتی بدهند.