فرصت شغلیدرآمد سالانه به دلار
حسابدار۵۸,۵۰۰
مدیر حسابداری۸۷,۵۰۰
معمار۸۳,۳۶۰
طراح داخلی۵۰,۶۲۲
تحلیل گر کسب و کار۷۸,۴۵۷
مشاور سرمایه گذاری۵۲,۰۰۰
مدیر مدرسه۱۱۳,۰۳۴
کتابدار۶۸,۴۱۵
پرستار کودک۲۹,۲۵۰
استاد دانشگاه۱۰۵,۰۰۰
نجار۵۲,۶۵۰
تکنسین برق۶۶,۳۰۰
مهندس هوافضا۸۹,۷۰۰
مهندس شیمی۷۳,۷۵۰
مهندس طراح۸۰,۰۰۰
مهندس پزشکی۶۸,۶۹۹
مهندس عمران۶۰,۰۰۰
مهندس برق۷۵,۰۰۰
مدیر رستوران۴۲,۰۸۸
سرآشپز۳۵,۱۰۰
مترجم۵۴,۵۰۰
نویسنده۵۴,۰۰۰
وکیل۱۰۳,۴۲۸