• جمعیت نیوبرانزویک کانادا: تقریبا ۷۵۲ هزار نفر
  • مرکز استان نیوبرانزویک کانادا: فردیکتون
  • بزرگترین شهر نیوبرانزویک کانادا: فردیکتون

صنایع اصلی نیوبرانزویک کانادا

  • نیوبرانزویک تنها استان رسمی دو زبانه در کانادا است. صنایع اصلی این استان شامل صنعت تولید و گردشگری است.
  • اقتصاد نیوبرانزویک مانند بسیاری از استان‌های دیگر کانادا به منابع طبیعی این کشور گره خورده است و بنابراین بیشتر افراد شاغل در نیوبرانزویک در بخش‌های ماهیگیری، جنگلداری، تولید انرژی و معدن مشغول به کار و فعالیت هستند.

شرایط کارآفرینی در نیوبرانزویک کانادا

  • حداقل ۳ سال سابقه مالکیت بیزنس یا سابقه مدیریتی در ۵ سال گذشته
  • محدودیت سنی وجود دارد. (سن زیر ۵۹ سال)
  • حداقل مدرک زبان CLB 5
  • شخص حداقل یکبار به کانادا سفر کرده باشد.
  • حداقل سرمایه گذاری در نیوبرانزوییک ۱۵۰ هزار دلار و حداقل دارایی ۵۰۰ هزار دلار