اگر تمایل دارید برای انجام امور مرتبط با ویزای کانادا به کشور آذربایجان سفر کنید، می توانید به سفارت کانادا در باکو مراجعه کنید.

  • نشانی سفارت کانادا در باکو: Canada Visa Application Centre (CVAC operated in partnership with OIM/IOM), International Organization for Migration (IOM) – Azerbaijan, 18, Yashar Husseynov Street, AZ-1069, Baku, Azerbaijan