در کانادا، ویزایی به نام “ویزای تولد فرزند” وجود ندارد. با این حال، فرد می‌تواند از طریق ویزاهای دیگر به کانادا برود و فرزند خود را به دنیا بیاورد.

به عنوان مثال، برای مهاجرت به کانادا از طریق تولد فرزند، می‌توان از ویزای توریستی یا ویزای کاری کانادا استفاده کرد. با تولد فرزند در کانادا، فرزند حق اخذ تابعیت کانادا را خواهد داشت و در آینده می‌تواند شهروند کانادا شود.

نکته مهم این است که دریافت این ویزاها ممکن است تا شش ماه زمان ببرد، بنابراین ضروری است که فرد به سرعت اقدامات لازم را برای مهاجرت به کانادا از طریق تولد فرزند انجام دهد.