آموزش عالی در هلند توسط دولت تخصیص بودجه می‌شود و به همین علت هزینه تحصیل در این کشور به نسبت سایر مقاصد تحصیلی همچون استرالیا و بریتانیا پایین‌تر است. مدارک دانشگاه‌های هلند از اعتبار بالایی برخوردارند و آینده شغلی شما را تضمین خواهند کرد. انتخاب کشور هلند برای تحصیل، یک انتخاب هوشمندانه خواهد بود. چرا که شما در یک کشور به نسبت کمتر شناخته شده با سیستم آموزشی ممتازی تحصیل خواهید کرد. همچنین کشور هلند اولین کشور غیر انگلیسی زبان بود که برنامه‌های تحصیلی انگلیسی زبان را به دانشجویان بین‌المللی ارائه کرد. زبان اصلی کشور هلندی است اما بیشتر مردم می‌توانند به خوبی به زبان انگلیسی هم صحبت کنند.