کشور سوئیس فقط سرزمین بهترین شکلات‌ها، ساعت‌های لوکس و بلندترین قله‌های اروپا نیست. دانشگاه‌های سوئیس بسیار بر روی بازار کار و آینده شغلی رشته‌ها متمرکزند. از آنجا که این کشور در حوزه پژوهش بسیار شهرت دارد، همواره دانشجویان و محققان ممتاز را به سمت خود جذب کرده است. پذیرش از دانشگاه‌های سوئیس به نسب راحت است اما حتما مخارج زندگی خود را از قبل مدیریت کنید.