اسپانیا به مردم خونگرم، آب و هوای گرم و هزینه‌های زندگی و تحصیل اقتصادی آن شناخته می‌شود. علیرغم اینکه اکثر دانشجویانی که برای تحصیل به اسپانیا مهاجرت می‌کنند مشتاق به یادگیری زبان این کشور هستند، اما برنامه‌های تحصیلی که زبان انگلیسی بخشی از تدریس است نیز در تمام مقاطع به دانشجویان ارائه می‌شوند. شما می‌توانید در اسپانیا در رشته‌های علوم اجتماعی، روزنامه نگاری، میزبانی و البته رشته کسب و کار مشغول به تحصیل شوید. دانشکده‌های بیزینس اسپانیا بسیار شناخته شده هستند.